Brott

Om våldtäkter och sexualbrott

Enligt den senaste nationella säkerhetsrapporten som publicerats av det brottsförebyggande rådet är fyra av tio kvinnor rädda för att promenera fritt utomhus. Enligt en rapport från Amnesty International: ”Enligt en studie från 2017 angav 1,4 % av befolkningen att de hade blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp, vilket motsvarar ungefär 112 000 personer.

**********

I den pittoreska universitetsstaden Uppsala känner sig 80 % av kvinnorna inte trygga i stadens centrum. En 14-årig tonåring, som inte vågar avslöja sin identitet, sa till svensk media att hon alltid har på sig gympaskor så att hon kan ”springa fortare” om hon blir attackerad: ”Jag satte mig på en bänk och direkt kom några killar och satte sig bredvid mig på båda sidor. Sedan kom fler killar och ställde sig framför mig. De började dra i mitt hår och i mina ben och sa saker till mig som jag inte förstod. Jag blev så rädd och sa till dem många gånger att sluta, men de lyssnade inte … Allt är så hemskt. Detta är så fel. Jag vill kunna känna mig trygg”, sa hon om att ta bussen hem. En färsk undersökning från Region Uppsala visar att bara 19 % av flickorna i gymnasiet känner sig trygga i Uppsalas innerstad. År 2013 var antalet 45 %. Männen och pojkarna i gängen som ägnar sig åt sexuella trakasserier av svenska flickor i Uppsala är ofta nyanlända migranter.

                             ************

Som svar sade statstjänstemän från Uppsala tydligen till pressen: ”Vi brukar uppmuntra flickor som känner sig osäkra att tänka på vad de behöver göra för att känna sig trygga, som att undvika att gå ensamma och se till att de blir hämtade och allt annat som kan minska deras känsla av otrygghet.” Med andra ord så lägger myndigheterna över ansvaret för denna säkerhetsfråga på flickorna själva.

De rädda flickorna i Uppsala är bara en liten del av helhetsbilden. Enligt den senaste nationella säkerhetsrapportensom publiceras av Brottsförebyggande Rådet (Brå) är fyra av 10 kvinnor rädda för att promenera fritt utomhus. ”Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan färdväg eller ett annat transportmedel som resultat av oro för att bli utsatt för brott … Bland kvinnor i åldern 20-24 anger 42 procent att de ofta valde en annan färdväg eller ett annat transportmedel för att de kände sig osäkra och oroliga för att bli utsatta för brott. Den motsvarande andelen bland män i samma åldersgrupp är 16 procent …”, enligt Brå.

Gatestone Institute