Flyktingkrisen

Dagens bild III: Heba The Globetrotter

En del människor lämnar sina länder och söker sig bla till Sverige där de uppger att de flytt från krig, förföljelse och liknande. Sen får en del permanent uppehållstillstånd och en del till och med ett svenskt medborgarskap. Sen händer något mycket märkligt. En del av dessa flyktingar reser tillbaka till landet de nyss flytt ifrån hals över huvud. Och en del reste till och med ner till Syrien och Irak för att där på plats bistå IS i deras kamp för ett Kalifat!? Märkligt? Ja, och visat att hela asyl och flyktingapparaten måste ses över och ändras.

M.S

Annonser