Invandring

Massmigrationen 2018 enligt SCB

screenshot-lennartwaara.com-2019.03.04-21-28-55

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan. Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen. Det var främst ett högt invandringsöverskott som låg bakom den svenska folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993. Under året invandrade 132 602 personer vilket var en minskning med 8 procent eller 11 887 personer jämfört med 2017. För femte året i rad var Syrien det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige. Under 2018 var det 14 387 personer som invandrade födda i Syrien vilket var en minskning med 36 procent eller 7 940 personer jämfört med 2017. För andra året i rad minskade antalet invandrade födda i Syrien efter några års kraftig ökning. Den näst största invandringsgruppen var personer födda i Sverige som återinvandrade till Sverige, 12 805 personer återinvandrade vilket var en minskning med 11 procent eller 1 623 personer. Det är samma tio länder som var de vanligaste födelseländerna för invandrare både 2018 och 2017. Av dem var det bara invandringen av personer födda i Indien och Kina som ökade. Den största ökningen hade Indien med en uppgång på 28 procent eller 1 594 personer jämfört med 2017. Indien klättrade även en placering på topplistan, från femte till fjärde vanligaste födelselandet bland invandrarna. Totalt invandrade 7 311 personer födda i Indien under 2018.

Ja säga vad man vill om statistik och vetenskapliga uträkningar, för det går att böja , vrida och och vända på i all evighet. Så man får göra bedömningen själv om det ser ut att stämma överens med din Sverigebild.

Lennartwaara