Nyanlända

Kraftiga besparingar inom hemtjänsten i Trollhättan – Men migrationen, ja den kan kosta några miljarder om dagen!

Det är det jag brukar säga – Sverige är uppdelat i två lag, A-laget och B-laget och vi svenskar är alltså B-laget. Varför, som det ju faktiskt verkar, anser man att en miljard kronor är bäst satsade på migrationen? Och inte till gamla och sjuka svenskar?

Omsorgsnämndens ekonomi i Trollhättan är dyster. Nu planeras stora besparingar inom hemtjänsten. Det kan innebära bland annat att det blir kyld mat som levereras två dagar i veckan, samt att alla mötesplatser för äldre försvinner. – Vi ska spara över 30 miljoner kronor, men vårt mål är att det inte ska drabba de sjuka och äldre och det tror jag att vi är överens om över alla partigränser, säger Lena Hult (S) som är ordförande för omsorgsnämnden.

Inte varm mat alla dagar i veckan, och mötesplatserna för de äldre ska bort. Hur fan tänker man egentligen? Det är nu hög tid att ändra på detta synsättet och istället satsa på svenskarna och som i detta fall, på äldre svenskar.

SVT