Försvaret

Dagens bild III: Barn i skolan får läsa i skolböcker där alla heter arabiska namn

I en matematik bok som de unga eleverna använder heter alla karraktärer arabiska namn. Islamiseringen den fortgår, och den har slingrat sig in i alla sektorer av samhället.

M.S