Brott

Mamman fick mildare straff för barnaga – Kände inte till Sveriges lagar

barnaga

Rätten tog alltså hänsyn till det faktum att mamman sa sig inte känna till att aga var förbjudet i Sverige. Mamman som förut bott i både Afghanistan och Irak, där barnaga inte är olagligt, fick alltså gehör för detta. Skandalöst då man tycker att ett sådant påstående som mammans borde ignoreras då man också tycker mamman borde känna till lagarna i det land man nu faktiskt är medborgare i. Men så resonerade alltså inte rätten. Sverige har blivit ett daltandets paradis.

Under onsdagen kunde Metro berätta om en mamma som åtalades för att ha slagit sina barn. Familjen kom till Sverige i slutet av 2015 efter att ha bott i både Afghanistan och Irak. Mamman erkände visserligen att hon hade utdelat slag mot barnen under tiden i Sverige, men nekade till brott då hon menade att hon inte visste att barnaga var förbjudet. – I de länder som hon har växt upp och bott i innan hon kom till Sverige för ett par år sedan har det varit lagligt och till och med kutym att aga sina barn. Mot den bakgrunden, det faktum att hon är analfabet och att hon varit väldigt isolerad i Sverige har det alltså varit försvarets uppfattning att situationen har varit sådan att hon ska kunna gå fri från ansvar på grund av så kallad straffrättsvillfarelse, sa advokat Marcus Lodin. Solna tingsrätt kom fram till att det är utrett att mamman gjort sig skyldig till fler än fem fall av misshandel av den äldsta dottern och fler än fyra fall av misshandel mot den näst äldsta dottern, alltså grov fridskränkning. Det är även utrett att mamman har misshandlat den yngsta dottern. – Hon blev dömd för en stor del, men inte allt, av det som åklagaren påstod att hon hade gjort. Så hon undgick absolut inte ansvar för att hon möjligen inte kände till att det var förbjudet att slå barn i Sverige. Hon har bott här tillräckligt länge för att hon borde ha känt till att det var förbjudet, och det är viktigt att poängtera att själva ansvaret kommer hon inte undan, säger domare Louise Conradi, som dömde mamman.

Ännu en nyanländ dömd för brottslighet efter att bara ha bott i Sverige ungefär fyra år, och något så allvarligt som misshandel av sina barn blir här reducerat till en knäpp på näsan unǵefär. Vad ger det för signaler egentligen? Att nyanlända inte känner till lagarna den första dag de sätter sina fötter här ja det är väl begripliogt men inte efter 4-5 år.

Tingsrätten resonerade att brottsligheten som mamman dömdes för motsvarar drygt ett års fängelse. Rätten beaktade dock ”de förhållanden som mamma kommer ifrån” och ”den till synes isolering i hemmet och avsaknad av kontakt med det svenska samhället som hon befunnit sig i sedan familjen kom till Sverige”. Hon hänvisar till att det i lagen finns utrymme att vid bedömningen av straffet i mildrande riktning ta viss hänsyn till de omständigheter som framfördes av kvinnan. – Rätten var enig och jag tycker domen är väl avvägd. Det känns på ett sätt bra att båda parterna var missnöjda med domen – både försvaret och åklagaren. Det är oklart om domen kommer överklagas. Åklagare Carolina Frohm hade yrkat på ett strängare straff och kommenterade mammans påstående att hon inte kände till lagen med: – Det är en ganska ovanlig invändning som man oftast inte får gehör för eftersom man förväntas känna till den lagstiftningen som finns i det land man befinner sig i.

Exakt min åsikt, man måste känna till lagarna i det land man nu bor i, sedan spelar det ingen roll att Irak och Afghanistan har andra helt uråldriga lagar. Fängelse och utvisning vore det enda rätta då man inte slår sina barn här. Punkt slut!

M.S

Metro