Islam

Burkini-försäljning stoppas i Sigtuna kommuns badhus

Bild: En modell av en sk. burkini

Att Sverige numera är hårt påverkat av islam och dess muslimer, det är inte överraskande, men överraskande är att Sigtuna kommun nu har beslutat att slopa försäljningen av burkinis i kommunens badhus.

”Sigtuna kommun i den norra delen av huvudstaden har beslutat att stoppa försäljningen av det kvinnoförtryckande och fundamentalistiskt muslimska badplagget burkini i kommunens badhus. ”Sigtuna kommun bör inte bidra till att sådana värderingar”, förklarar Lars Björling som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.”

Oj! Se där! Det var ovanligt raka besked där, och inget hymlande av Lars Björling. Och jag anser också att dessa burkinis står för kvinnoförtryck. Anpassning är nyckelordet, och burkinis är inte anpassning utan tvärtom.

”Nu meddelar Björling att nämnden beslutat om att stoppa försäljning och uthyrning av burkini eftersom badplagget ger uttryck för värdesystem som inte främjar integration. Det kommer fortfarande vara tillåtet att bada med burkini men kommunen ska inte tillhandahålla något sådant. – Sigtuna kommun bör inte bidra till att sådana värderingar vidmakthålls och ska därför inte tillhandahålla burkini till försäljning eller uthyrning i kommunens badanläggningar, förklarar Björling. Det var däremot inte en enig nämnd som tog beslutet att stoppa försäljningen. Den röda sidan med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag.”

Glädjande att det någonstans i Sverige faktiskt finns både sans och vettiga människor. Inte så väldigt vanligt annars, tyvärr. Låt oss hoppas det blir en trend.

Samhällsnytt