Flyktingkrisen

”Vi måste ta emot fler kvinnliga flyktingar”

Kvinnor har det alltså inte bra på vissa ställen i vår värld, och speciellt i de muslimska länderna lever de under stenhårt förtryck och i ett klart kvinnofientlig samhälle. Kvinnans roll ska vara den klassiska, som bilden av kvinnan som ska föda barn och ordna maten på spisen. Detta är ju inte klokt, inte alls. Det håller jag helt med om naturligtvis. Men ska verkligen Sverige börja ”kvotera” in flyktingar? För det låter lite så i debattartikeln i Aftonbladet igår.

”68,5 miljoner människor befinner sig alltså just i denna stund på flykt undan förföljelse, förtryck, väpnade konflikter eller naturkatastrofer. Miljontals människor bor i flyktingläger som kan vara både laglösa och farliga.”

”Situationen för kvinnor är särskilt utsatt. Kvinnor i utnyttjas ofta i utbyte mot mat och tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Mannen flyr lättare vidare och kvinnorna bli kvar för att ta hand om barn och gamla. Barnäktenskap ökar drastiskt i samband med krig eftersom många flickor på flykt gifts bort i förhoppning om att de ska försörjas av en äldre man. Utsattheten för sexuellt våld är enorm. Utan lagliga flyktvägar till Europa är det först och främst kvinnorna som blir lidande. UNHCRvisar klart och tydligt att ”bistånd på plats” i krigshärjade länder och i flyktingläger är en ohållbar lösning. För att verkligen hjälpa kvinnor på flykt måste vi ta emot dem och vi måste göra det på sätt som också är säkra för kvinnor.”

Sverige ska ofta ta rollen som den barmhärtige samariten, och Sverige ska ofta gå i fronten när det gäller dessa frågor. Och det har så varit ändå sedan Olof Palmes dagar. Det var då detta vurmande för utsatta människor runt om i världen började, och sedan har det fortsatt. Inte ett enda ord om den enorma kostnad som migrationspolitiken står för. Varför så rädda för att diskutera ekonomi och finanser när det pratas migration? Lite märkligt eller hur? För vi talar här om hundratals miljarder kronor, och det samtidigt som många svenskar lever i total misär på gatan och utan eget boende!? Åldringsvården, skolan och omsorgen borde väl få en del av kakan, så det går att rusta upp för våra gamla när de väl blir slitna eller sjuka? Varför är det viktigare att hjälpa flyktingar i andra länder än att lägga pengar på svenskar som är gamla eller sjuka? Om man bara kunde få ett rakt svar på det, ja det vore väldigt intressant alltså. Men så är det alltså, och nu vill man ta in fler kvinnliga flyktingar men någon kostnad nämns inte som vanligt. Vi har väl ändå inte ett ändlöst flöde av pengar att ta av, för jag menar i så fall kan vi ju ensamt ta in en 150-200 miljoner flyktingar, för vi har ju som det brukar sägas – gott om plats. Så klart att Sverige ska ha ett flyktingmottagande, men vi får inte glömma bort våra egna, eller är det fel tankesätt?

”Krig och kränkningar av mänskliga rättigheter är alla gränsöverskridande problem. Därför kan inte lösningen på flyktingfrågan vara nationell. Kvotflyktingar får till skillnad från andra flyktingar en trygg och organiserad resa, och är ett bra sätt att se till att fler kvinnor kan fly. 2017 tog 22 EU-länder emot 17 000 kvotflyktingar, i regi av UNHCR. Det finns det ännu inget gemensamt kvotflyktingsystem inom EU men vi välkomnar det pågående arbetet med att få ett sådant system på plats. Vi vill att varje medlemsland ska ta sitt ansvar och ta emot människor på flykt. EU borde verkligen kunna ta emot fler än 17 000 kvotflyktingar per år.”

Som jag anade, ett rabiat kvottänkande där Sverige alltså ska göra som vanligt. Ta täten, och sen se så generösa, öppenhjärtliga och så välkomnande ut. Obegripligt tankesätt vissa har, vi kan ju, som det brukar heta, inte ta emot alla världens flyktingar. Kvinnor eller män. Eller barn. Se på det enorma fiaskot med de ensamkommande afghanerna, hur bra var den lösningen egentligen med en amnesti för 9000 afghaner och en komplex och dåligt skriven gymnasielag, när nu de flesta av dem trampar runt i samhället utan något arbete, inga studier och utan en bostad. Att driva omkring som hemlös och falla in i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa var väl ändå inte målet? Hade det inte underlättat att kolla upp bostadssituationen först? Jo, verkligen. Men det viktigaste var att vi åter igen visade oss som generösa, öppenhjärtliga och välkomnande. Nej det måste till ett nytt tänkande gällande migrationen för som det är idag, ja nu fungerar det ju minst sagt våldigt dåligt.

Aftonbladet

M.S