Brott

Fritt fall för Sverige

stockholmsförortbrinner

Bild: En Stockholmsförort brinner

Att Sverige förändrats kopiöst mycket de senaste 25 åren det är ett faktum om något, och tyvärr är det mest en negativ förändring. Hur många personer som helst har ju kommit till Sverige, och särskilt de senaste fem åren med flyktingvågen från Syrien, Irak, Somalia och inte minst de ensamkommandes urmoder – Afghanistan. Kontrollen över vilka alla dessa människor är den har varit dålig, och det har gett en del mycket sorgesamma resultat, som ex. terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. En attack då Rakhmat Akilov mejade ner folk med lastbil. Akilov skulle liksom inte ens ha varit här i Sverige, utan han skulle vara utvisad. För jävligt minst sagt. Så Sverige för 25 år sedan, det var ett helt annat land som också såg ut på ett helt annat sätt. Tyvärr. Migrationsverkets nya prognos säger: Från 2018 till 2021 ska det komma 300.000 nya människor hit in i Sverige – Ett helt nytt Malmö och det på bara tre år! Om inte det är vansinne, ja då vet jag inte vad vansinne är!

Judith Bergman skriver:

År 2017 visade en svensk polisrapport, Utsatta områden 2017 (ofta kallat för no-go-zoner eller laglösa områden) att det finns 61 sådana i Sverige. De omfattar 200 kriminella nätverk som består av en uppskattad siffra på 5 000 kriminella. Tjugotre av dessa områden var särskilt utsatta: barn så unga som tio år hade varit inblandade i allvarliga brott där, inklusive vapen och droger. De flesta invånarna var icke-västerländska, i huvudsak muslimska, invandrare.

En ny rapport, Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden från BRÅ, visar att mer än hälften av invånarna i dessa områden – runt 500 000 personer – tycker att kriminella har en inverkan på människorna i dessa områden genom att de utövar skrämseltaktik för att förhindra vittnesmål, tillkallelse av polis, rörelsefrihet och ingripande vid vandalisering. Invånarna är rädda för återverkningar från de lokala kriminella; inte bara mot sig själva utan också mot familjemedlemmar.

Enligt BRÅ har ”tystnad blivit en etablerad norm i vissa grupper av invånare” i dessa områden. Den nya rapporten noterar också existensen av parallella juridiska system. 12 % av invånarna i dessa områden sa att det förekommer påtryckningar från släktingar och religiösa samfund att avstå från att kontakta myndigheterna och istället använda sig av de lokala alternativa systemen såsom moskén. Ibland säger till och med de lokala kriminella gängen till invånarna att ringa dem istället för polisen, för att minimera polisnärvaron i området. Dessa alternativa system verkar hantera alla brott som har med ”rykte” och ”heder” att göra, men även andra brott såsom utpressning och stöld. Relationsfrågor, inklusive skilsmässa och vårdnad av barn hanteras också ofta av den lokala moskén. BRÅ påpekar att dessa alternativa system ofta är ”anmärkningsvärt patriarkala” och missgynnar kvinnor och barns rättigheter.

Sedan 2005, då det senaste dokumentet publicerades, har BRÅ som ansvarar för brottsstatistik i Sverige vägrat släppa uppgifter om brottslingarnas etniska identitet. Men Expressen publicerade nyligen en rapport om att av 32 gängvåldtäkter som inträffade år 2016 och 2017 så var 42 av de 43 våldtäktsmännen migranter eller nära besläktade med migranter; 32 av dem var födda utomlands. 10 var födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda utomlands. Männen var i genomsnitt 21 år gamla vid brottstillfället och 13 av dem var under 18.

Enligt Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd inom BRÅ, så finns det inget brådskande behov av en ny studie om brott som begås av migranter, trots att den senaste sådana studien av BRÅ utfördes år 2005. Det som behövs nu, enligt Holmberg, är ”integration” av migranter; något hon anser kommer att sätta punkt för brotten. Enligt henne är de 42 migranterna som gjort sig skyldiga till gängvåldtäkt en försumbar del av alla migranter, i relation till de 163 000 migranter som ansökte om asyl år 2015.

I februari sa polisen Peter Springare att gängvåldtäkter var ett nytt kulturfenomen i Sverige – en konsekvens av de senaste 10 till 15 årens invandrarpolitik.

”Det finns också etniska svenskar som sysslar med gängvåldtäkt, men inte i lika stor utsträckning som bland utlandsfödda gärningsmän”, sa Springare. För dessa kommentarer blev Springare polisanmäld, och det meddelades av polisen att man skulle utföra en intern utredning om hans kommentarer. Generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg, menade att Springares kommentarer ”nästan var rasistiska”. Om det anses ”anstötligt i Väst att tala om de faktiska konsekvenserna av migration så ses det i Sverige nu som brottsligt.

Den svenska regeringen verkar dock inte avskräckt av riskerna för fler potentiella gängvåldtäkter och migrantbrott. Man har föreslagit en lag som kommer att låta 9 000 ensamkommande och i huvudsak manliga minderåriga – runt 7 000 av vilka sägs ha visat sig vara äldre än 18 år gamla och som har fått sin asylansökan avslagen och som skulle ha utvisats – få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige om de avser att gå gymnasiet eller redan har ansökt till ett gymnasium. Också värt att notera är att även de bland de 9 000 personer vars identiteter inte går att verifiera – förmodligen för att de inte har några dokument – kommer få stanna.

Både polisen och de svenska migrationsdomstolarna har kritiserat lagstiftningen, särskilt eftersom den bryter mot Sveriges lag, vilken kräver att de som vill stanna i landet måste kunna identifiera sig. Att sänka dessa krav minskar myndigheternas förmåga att kunna veta vem som bor i landet.

Mer på Gatestone Institute

 

Annonser