Islam

Tyskland: Ny lag som förbjuder barnäktenskap förklaras som grundlagsstridig – Rena dårhuset alltså!

angelamerkel

Angela Merkel ser jag som en av de politiker som aktivt och medvetet varit med om att förstöra Europa. Theresa May i Storbritannien, Stefan Löfvén i Sverige och Emmanuel Macron i Frankrike är några av andra politiker som aktivt sysslat och sysslar med denna sortens Europafientliga linje, som Angela Merkel alltså seglat på. Resultaten i Tyskland är stenklara. Terroristattacker, vansinnesdåd, flyktinglägger, ghettofiering, okontrollerad invandring med helt öppna gränser och sopberget det bara växer och växer! Och nu verkar det alltså som att förbudet mot barnäktenskap skulle strida mot grundlagen! Herre jizzes, ska det vara lagligt då? Ändra på grundlagen då för helsike, så dessa skammens bröllop får ett omedelbart slut!

Soeren Kern skriver:

Tysklands högsta domstol, (Bundesgerichtshof, BGH), har beslutat att en ny lag som förbjuder barnäktenskap kan strida mot grundlagen eftersom alla äktenskap, inklusive shariabaserade barnäktenskap, skyddas av Tysklands grundlag (Grundgesetz).

Beslutet, som i princip öppnar dörren för legalisering av shariabaserade barnäktenskap i Tyskland, är ett av det växande antalet exempel där tyska domstolar vetande eller ovetande främjar etablerandet av ett parallellt islamistiskt lagsystem i landet.

Fallet handlar om ett syriskt par – en 14-årig syrisk flicka som gift sig med sin 21-åriga kusin – som anlände i Tyskland vid migrantkrisens höjdpunkt i augusti 2015. Socialkontoret för ungdomar (Jugendamt) vägrade erkänna deras äktenskap och separerade flickan från sin make. När maken lade in en stämningsansökan dömdefamiljedomstolen i Aschaffenburg till fördel för socialkontoret som hävdade att de var flickans juridiska förmyndare.

I maj 2016 ogiltigförklarade dock en appellationsdomstol i Bamberg beslutet. Domstolen fann äktenskapet giltigt eftersom det ingåtts i Syrien där barnäktenskap enligt sharialag är tillåtna. Beslutet legaliserade i princip barnäktenskap i Tyskland.

Domen – som beskrevs som en ”snabbkurs i syrisk islamistisk äktenskapslag” – orsakade skarp kritik. En del anklagade domstolen i Bamberg för att ha tillämpat sharialag istället för tysk lag och legaliserat en sed som är förbjuden i Tyskland.

”Religiösa eller kulturella motiveringar döljer det enkla faktum att äldre, perversa män förgriper sig på unga flickor”, sa Rainer Wendt, chef för den tyska polisunionen.

Monika Michell från Terre des Femmes, en kvinnorättsgrupp som arbetar för att motverka barnäktenskap, tillade: ”En make kan inte vara juridisk förmyndare åt ett barn eftersom han har en sexuell relation med henne – en mycket uppenbar intressekonflikt.”

Justitieministern i Hesse, Eva Kühne-Hörmann, frågade: ”Om minderåriga personer – med all rätt – inte tillåts köpa en öl, varför ska då lagstiftarna låta barn fatta sådana stora beslut som har med äktenskap att göra?”

Andra menade att beslutet skulle sätta igång enorma kulturella konflikter i Tyskland, eftersom muslimer skulle se det som ett föredöme och försöka få igenom legalisering av andra islamiska sedvanor som polygami i landet.

I september 2016 avslöjade det tyska inrikesdepartementet som svar på en informationsfrihetsbegäran att 1 475 gifta barn – inklusive 361 barn under 14 år – bodde i Tyskland från och med den 31 juli 2016.

I ett försök att skydda flickor som gift sig utomlands men sökt asyl i Tyskland godkände det tyska parlamentet den 1 juni 2017 en lagstiftning som förbjöd barnäktenskap. Den så kallade Lagen för bekämpning av barnäktenskap (Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen) satte minimumåldern för äktenskap i Tyskland på 18 år och nollställde alla existerande äktenskap, inklusive de som ingåtts utomlands, där en av parterna var under 16 år vid tiden för ceremonin.

Tysklands federala domstol angav i sitt beslut som publicerades den 14 december att den nya lagen kan strida mot grundlagen då den bryter mot artikel 1 (mänsklig värdighet), 2 (fri utveckling av personlighet), 3 (jämställt skydd) och 6 (skydd av äktenskap och familj) i grundlagen.

Domstolen beslutade också att den nya lagen inte kan appliceras retroaktivt, och därför inte gäller det syriska paret som gifte sig i februari 2015.

Den federala domstolen bad till slut den federala grundlagsrätten (Bundesverfassungsgericht) undersöka giltigheten i Tysklands schablonförbud mot barnäktenskap och avgöra huruvida tyska myndigheter hädanefter bör utvärdera giltigheten i barnäktenskap fall för fall.

Beslutet struntar i artikel 6 i den inledande rättsakten av den tyska lagsamlingen (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB), som anger:

”En juridisk standard från en annan stat bör inte tillämpas där det kan resultera i konsekvenser som inte är kompatibla med de grundläggande principerna i tysk lag. Den går särskilt inte att applicera om den strider mot de grundläggande rättigheterna.”

Genom att skydda det syriska paret från tysk lag har domstolen inte bara legitimerat tillämpandet av sharialag för att avgöra resultatet av juridiska fall i Tyskland, den har också etablerat ett föredöme som nästan helt säkert kommer att användas i framtiden av försvarare av barnäktenskap och andra utländska lagar.

Vidare har domstolen genom att insistera att på legitimiteten i barnäktenskap ska utredas fall för fall öppnat dörren för så kallade kulturella undantag, nämligen de som skyddas av sharialagen, som i sin tur inte har någon åldersgräns för äktenskap.

Winfried Bausback, en bajersk lagstiftare som hjälpte till att utforma lagen mot barnäktenskap, var upprörd av domstolens beslut:

”På grund av vår grundlag och i barnets intresse bör det i detta fall endast finnas ett svar: Detta äktenskap bör ogiltigförklaras ända från början.”

”Tyskland kan inte å ena sidan vara emot barnäktenskap internationellt sett och å andra sidan vara för sådana äktenskap i vårt eget land. Barnets bästa får inte äventyras i detta fall. (…) Det handlar om grundlagsbefäst skydd av barn och minderåriga!”

 Mer på Gatestone Institute