Okategoriserade

Antalet anmälda våldtäkter ökade med åtta procent 2018

valdtakt-jpg

BRÅ:s nya statistik visar att förra året så ökade de anmälda våldtäkterna med åtta procent. Sett på en tioårsperiod, ja då har det ökat med hela trettiotre procent. Trettiotre procent! Det är ju inte klokt, och man ser ju också samtidigt vad som ökat lavinartat de senaste tio åren. Tänker naturligtvis på antalet hitresta personer som går uinder benämningen asylanter, flyktingar, migranter, invandrare osv. Att det går som ”handen i handsken”, ja det går inte att blunda för.

Under 2018 anmäldes totalt cirka 1,54 miljoner brott vilket är 34 800 fler, två procent fler, anmälda brott jämfört med året innan. Detta enligt färska siffror från Brå. Enligt statistiken ökade antalet anmälda våldtäkter under 2018 med 614 brott till 7 840 (+8 %). Anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade till 4 230 (+6 %), medan anmälda våldtäkter mot män över 18 år minskade till 193 (−7 %) anmälda brott. Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %). – Vi har sett en tydlig ökning av anmälda våldtäkter de senaste åren, säger Stina Söderman, forskare och rapportförfattare vid Brå och fortsätter:  –  Lagstiftningen har förändrats flera gånger under de här åren vilket också påverkar statistiken. Sett till en tioårsperiod (2009-2018) har de anmälda våldtäkterna ökat med 1 960 brott (+33 %), enligt Brå. I rapporten skriver författarna att ökningen under perioden delvis kan kopplas ihop med förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt.

Att ökningen av anmälda våldtäkter skulle ha med lagstiftningen att göra, ja det tror jag ju knappast och i så fall inverkade det mycket lite medans den egentliga orsaken framstår som självklar. Alla normalbegåvade människor ser kopplingen och det utan svårigheter.

1 juli 2013 utvidgades våldtäktsbegreppet och 1 juli förra året infördes den nya brottsbeteckningen ”oaktsam våldtäkt”. En annan kan, enligt rapportförfattarna, ha att göra med att anmälningsbenägenheten ökat. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten,, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2018, publiceras den 28 mars 2019. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2018.

Inte ett ord om överrepresentationen för nyanlända i sexualbrotts-statistiken, märkligt att det ska mörkas med något som vi alla sett för längesen. Tramsigt egentligen.

Expressen

BRÅ

Annonser

3 svar »