Dårskap

Riksdagsmotion från V – Ge utlänningar full rösträtt i Sverige

Vriksdagsmotion.jpg

Bild: Från Samhällsnytt

En vänsterpartist har alltså lämnat in en riksdagsmotion om att utlänningar ska få full rösträtt i Sverige. Ja mycket ska man bekant få höra innan öronen ramlar av! Och idioter, ja det finns det sannerligen en hel del av. 

I en riksdagsmotion kräver Vänsterpartiet att rösträtten för utlänningar i Sverige utvidgas ytterligare.

Idag har utlänningar rösträtt till kommun och landsting men V vill att den ska omfatta även val till riksdag, EU-parlament och nationella folkomröstningar som idag är förbehållet svenska medborgare.

Som skäl anför Vänsterpartiet i motionen att utlänningar i Sverige skulle få en stärkt självkänsla, att deras valdeltagande skulle öka och att att de skulle ges större möjligheter att påverka Sveriges framtid.

I valet nu i september har en omfattande diskussion uppstått kring utlänningars ökade valdeltagande och problem i dessa grupper med så kallad klanröstning.

Vilken total galenskap det vore om en sådan idiotmotion skulle resultera i något av det som den var avsedd till, vilket dårhus Sveriges Riksdag skulle bli alltså! Nästan lite komiskt när man funderar lite på det, men naturligtvis ren galenskskap!

Mer på Samhällsnytt

Annonser