Hemlösheten

Antalet hemlösa äldre över 65 ökar

Antalet hemlösa över 65 år i Sverige har ökat med drygt 23 procent på sex år. Det visar Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning.
– Resultatet speglar bostadsbristen i landet, säger utredaren Charlotta Fondén.

Förra året var cirka 1 850 personer över 65 år hemlösa i Sverige, ungefär 350 personer fler än 2011.

– Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden idag, speciellt för personer med låga inkomster, som har betalningsanmärkningar eller saknar boendereferenser. Majoriteten av de hemlösa över 65 år är män, som kan ha haft betalningssvårigheter eller missbruk tidigare livet, fortsätter Charlotta Fondén på Socialstyrelsen.

Det kan handla om allt från personer som bor på gatan, till boendelösningar som Socialtjänsten ordnat. Gemensamt är att de lever i en osäker boendesituation.

Stor ökning i Stockholm

I Stockholms stad ökade antalet hemlösa med drygt 35 procent mellan 2015 och 2016. Men enligt Socialstyrelsen är hemlöshet inte enbart ett storstadsproblem längre.

– För några år sedan var bostadsbristen främst ett storstadsfenomen men nu har majoriteten av Sveriges kommuner bostadsbrist. Kommuner prioriterar ofta att hjälpa hemlösa barnfamiljer och personer över 65 år med tillfälliga boendelösningar men det är svårt för dem att få egna hyreskontrakt, säger Charlotta Fondén.

SVT

Annonser