Islam

Prejudikat: Månggifta ska få högre bostadsbidrag

5df37021-2361-4063-83fb-3517cdcf16d5

Bild: Nyckelordet här är integration

Jag trodde i min enfald att månggifte var olagligt, men där verkar jag tydligen haft fel, märkligt som det kan bli.

I en vägledande dom från den 12 juni kom Kammarrätten i Jönköping fram till att personer gifta med andra personer som ingår i polygama äktenskap ska räknas som ensamstående för utbetalningen av bostadsbidrag.

Bostadsbidrag för ensamstående ligger på en högre nivå än för familjer med två makar. Enligt Försäkringskassans kundtjänst får exempelvis en ensamstående förälder med ett barn drygt ettusen kronor per månad mer än om det skulle vara två föräldrar.

Det var det allmänna ombudet för socialförsäkringen som överklagade ett beslut av Försäkringskassan från den 19 juni 2017 om att bevilja bostadsbidrag till en gift kvinna med ursprung i Mellanöstern med tre barn som om hon var ensamstående.

Anledningen till detta var att kvinnan var gift med en man som samtidigt var gift med en annan kvinna. Mannen bodde växelvis med båda hustrurna. Kvinnan uppgav själv till Försäkringskassan att var hon gift och bör betraktas som så.

Men trots detta bedömde Försäkringskassan att mannen är folkbokförd bara hos den andra frun – och därför ska kvinnan få fullt bostadsbidrag som ensamstående.

Mer på Samhällsnytt

Annonser