Dårskap

Historiskt beslut – Sverige inför tillfällig flaggdag

svenskaflaggan-LARGE

Bild: Sverige inför tillfällig flaggdag

Den 17 december i år har det på dagen gått 100 år sedan riksdagen beslutade om den allmänna och lika rösträtten i Sverige.

Regeringen firar detta med att införa en tillfällig flaggdag. Hundraårsjubileet av rösträttsreformen, som innebar genombrottet för svensk demokrati och lika rösträtt för alla, ska firas, tycker regeringen.

Därför har man i dag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. – Det är oerhört glädjande att regeringen har tagit det här historiska beslutet.

Den långa kamp som ett antal svenska kvinnor och män förde i rösträttsrörelsen som ledde till det demokratiska genombrottet är värt att firas som den nationella angelägenhet det är, säger riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S), i ett pressmeddelande. 

Beslutet är historiskt då detta är första gången en flaggdag införs vid endast ett tillfälle. Sverige har i dag 18 flaggdagar som regleras i förordningen om allmänna flaggdagar.

Det nya beslutet om en tillfällig flaggdag kunde göras möjlig genom en tillfällig ändring i förordningen.

Säga vad man vill om Sverige men det läggs verkligen stor möda på meningslösheter vilket jag anser detta vara. Finns det verkligen inte viktigare saker att arbeta med, eller är detta just sådant som det ska arbetas med?

De som arbetar med dessa frågor, de har säkerligen en ganska hyfsad månadslön och det begriper man ju direkt då det är helt meningslösa saker som avhandlas, vilket får stå som ett exempel för det nya Sverige – Absurdistan.

Uteliggare, psykisk ohälsa och en exploderande kriminalitet, ja det kan vi ju ta upp någon annan gång, för det ska hissas flaggor som aldrig förr.

Fattigdomen och det politiska läget i Sverige, tja det får vänta för vi ska bestämma nu att det ska hissas flaggor som aldrig förr i Sverige. Herregud alltså, inte konstigt att folk i utlandet ser oss som mer eller mindre retarderade.

Metro

Annonser