Flyktingkrisen

Nytt avtal: Migration blir en ”mänsklig rättighet” – Var är debatten?

avtalmigration

Bild: Migration i full gång

I december kommer FN:s medlemsstater att skriva under det så kal­lade ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration” vid ett möte i Marocko. I ramverket klassas migration som en ”mänsklig rättighet”.

Trots de enorma konsekvenser som Global Compact riskerar att leda till om det omsätts i nationell lagstiftning, har såväl politiker som medier varit tysta om avtalet. Migration blir en mänsklig rättighet: vem som helst, till vilket land som helst, hur många som helst.

Detta blir verklighet redan i december, och den svenska regeringen har redan bestämt sig för att skriva under avtalet. FN:s migrationsavtal sägs vara ”icke bindande”, men eftersom mänskliga rättigheter i Sverige har mycket hög status bland politiker, befarar nu många att det kommer att få långgående konsekvenser.

FN vill genom avtalet att migrationspolitik hanteras globalt istället för nationellt. De enskilda länderna ska alltså i mindre grad kunna bestämma sin egen invandringspolitik.

I det 34-sidiga dokumentet beskrivs migration genomgående i positiva ordalag, och under avsnittet om vision och vägledande principer är utgångspunkten att migration är en ”källa till välstånd, innovation och hållbar utveckling i vår globaliserade värld, och att dessa positiva effekter kan optimeras genom att förbättra hanteringen av migrationspolitiken”.

Det fastslås också att det är ”avgörande att den internationella migrationens utmaningar och möjligheter förenar oss istället för att splittra oss”.

Skandalöst att det inte pågår en debatt om detta, för man tar ju bort beslutsrätten från lokal till global nivå. Migration ska alltså nu bli en rättighet och med allt vad det nu kommer innebära.

Trots avtalets långtgående formuleringar och de radikala konsekvenser ett avtal skulle innebära om det implementerades i ländernas nationella lagstiftning, har det hittills mötts av tystnad i Sverige.

Samtidigt som flera invandringskritiska alternativmedier har skrivit om avtalet har ingen av systemtidningarna eller TV-kanalerna rapporterat alls om det kontroversiella invandringsavtalet.

Mer på Nyatider

Annonser

2 svar »