Flyktingkrisen

Nästan 100000 personer har beviljats uppehållstillstånd hittills under 2018

   Migrationsverket redovisar lite siffror, och siffrorna säger att 95766 personer har beviljats uppehållstillstånd i Sverige hittills i år. Alltså nästan 100000.

Beviljade_uppehållstillstånd_2018

Nära 15 000 har fått uppehållstillstånd av asylskäl. Flest uppehållstillstånd – knappt 34 000 – har dock gått till anknytning.

Drygt 13 000 har fått uppehållstillstånd som anhöriga till flyktingar. 95766 personer motsvarar ju nästan ett nytt Helsingborg med tätorten räknat.

Migrationsverket har i en annan rapport visat att från år 2018 till år 2021 så är prognosen den att 300000 människor väntas komma och söka asyl, alltså ett helt nytt Malmö på bara tre år.

Alltså, över 300.000 personer beräknas komma till Sverige 2018 – 2021, varav 122.000 asyl- och 181.000 anhörig-invandrare.

Under de senaste tre veckorna har folk med syriskt medborgarskap utgjort den största gruppen asylsökande, följda av irakier och iranier.

Under året hittills är det också syrier som har tagit emot flest uppehållstillstånd – närmare bestämt 13 488.

Förra året fick 135 529 personer uppehållstillstånd – något färre än 2016 då antalet låg på 151 031.

Migrationsverkets prognos juli 2018

Att det flödar in personer i vårt land, det kan ju alla se och märka men 300000 personer på tre år, är inte det vansinnit, eller?

Och hittills i år nästan 100000 personer. Prognoser och statistik är ibland svårhanterligt och det kan dribblas med statistiken hej vilt, men detta talar sitt klara språk.

Fakta.

Micke K

Nyheter Idag

Migrationsverket

 

Annonser