Brott

Tre månaders fängelse för Christina – ”Straffbar missaktning mot muslimer”

christina-hovrattsdom-759x500

Bild: Montage / Anna Ernius

Att i yttrandefrihetens Sverige nu döma 65-åriga kvinnor till fängelse för hets mot folkgrupp, vad finns att tjäna på ett sådant upplägg, eller är det inte istället en skev, men också helt riktig, bild av Sverige som vi ser? Gatukonstnären – Dan Park, han kastades ju också i fängelse för något år sedan, straffet var på sex månader, och det trots hans konstnärliga frihet!? Och nu är det tydligen en skärpning igen som vi ser. Att sitta på olika sajter och webplatser, och där spy ur sig galla över olika ting i samhället, ja  är inte bra alls. Men att det ska rendera ett fängelsestraff, ja det vet jag inte om jag ser som rätt väg att gå. Ett kraftigt bötesstraff eller skyddstillsyn, det borde ju vara mer riktigt. Det är egentligen en nedmontering av demokratin, och alla dess principer, som vi nu ser. Hets mot folkgrupp vs. yttrandefriheten, ja det är en svår nöt att knäcka. För vilken är den princip som vi ska gå efter? Ena dagen är det yttrandefrihet, för att nästa dag vara hets mot folkgrupp. Lagen stiftades efter andra världskrigets slut, och stiftades egentligen enbart för att skydda den judiska befolkningen från förföljelse och trakasserier. Idag innefattar lagen det mesta i samhället så som hbtq-personer, judar och muslimer. Lagen var gjord enbart till skydd för judar, och används sålunda helt felaktigt idag. Lagen som den är idag, den måste skrotas eller göras om helt. 

Christina, 65-år, döms nu alltså till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp.

Det rör sig om ”straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning”. Christina friades i tingsrätten men fälls alltså i hovrätten.

Ett fängelsestraff på tre månader för en 65-årig kvinna, är det verkligen dit vi kommit? Kostnader på 6300 för advokaten tillkom också.

Det är åtta fall av hets mot folkgrupp under 2016 och 2017. – Jag är så rädd och jag orkar ingenting, säger Christina. Ska jag sitta i fängelse med förbrytare?

Jag har ju min ledgångsreumatism, en djup depression och jag kommer att förlora min bostad som jag älskar, säger hon gråtandes.

Sen tillägger hon att hon är rädd för islam för sina barns och barnbarns skull.

Mer på Samtiden

Annonser