Brott

Många mordfall har helt missats

Bild: Temabild

Det verkar nu som brott har missats i många fall, och som i själva verket varit mord. Detta i Blekinge. Man kan ju undra mer än en gång vad svensk polis egentligen sysslar med, och med en uppklarningsprocent på 2.7 procent så ter sig ju poliskåren som helt värdelös. Hade inte varit för alla tjallare och informatörer, ja då hade de knappt löst några brott. Att missa mord i dödsfall är ju ren inkompetens och skrämmande. Något måste göras åt svensk polis och den sk. Kling & Klang-stämpeln måste ju arbetas bort för de är i mångt och mycket idag ett rent värdelöst spektakel!

500 halländska dödsfall har granskats och i ett stort antal ärenden har det hittats sådana i brister i polisarbetet att det varit svårt att säga om det ligger brott bakom eller inte.

Bakgrunden är ett antal fall av uppmärksammad kritik mot dödsfallsutredningar som gjorts av Hallandspolisen.

Bland annat i fallet med Anna Spång-Lyng i Falkenberg och Robinfallet i Ullared, som båda tagits upp av SVT-programmet Veckans brott.

En granskningsgrupp av erfarna utredare och kriminaltekniker har nu gått tre år tillbaka i tiden och tittat på 500 dödsfallsutredningar från Halland.

Gruppens slutsats är det ”i ett stort antal ärenden” finns brister i hur framförallt det initiala polisarbetet har gått till, skriver granskningsgruppen i ett PM som släppts under fredagen.

M.S

SVT

Annonser