Islam

”Att lämna islam måste vara möjligt”

Ingen ska behöva stå ut med förföljelse eller dödshot för att man vill avsäga sig sin muslimska tro. Under religionsfrihetens baner samlas en mängd ibland rätt svårtuggade levnadsuttryck som sekulära Sverige kan finna väl så svåra att smälta.

Här finns klädkoder, renlevnadsregler och traditioner som inte är så lättillgängliga för den som saknar kunskap och förståelse av syftet bakom.

Här kan troende av olika traditioner och bekännelser finna en sorts insiktsgemenskap – man förstår religion och vad den innebär för en människas livsmening.

Men det finns företeelser och värderingar som är så människovärdesfrånvända att även vän av mångfald och tro tar, och måste ta, avstånd.

Hit hör förtryck och tvång. Inget av detta kan införlivas i religionsfrihetsbegreppet eftersom det i sig innebär frihet att välja och att välja bort religion.

Därför är det i ordets rätta bemärkelse förkastligt att återigen höra hur människor som vänt islam ryggen inte bara stöts bort från nätverk och familj utan ställs inför regelrätta och seriöst menade dödshot, i Sverige, i dag.

Detta skrev Niklas Orrenius om i ett uppmärksammat reportage den 26 maj i DN. I alla sammanhang finns rötägg som perverterar läror och budskap till oigenkännlighet.

I det här fallet är det ett uselt argument eftersom framträdande ledare för moderat islam i Sverige inte tydligare tar avstånd från dödshot mot den som vill lämna religionen.

Då finns det anledning att i frihetens namn protestera. Orrenius skriver: ”Salahuddin Barakat talar om det som i klassisk teologi betraktas som det muslimska idealsamhället, med en lärd, rättfärdig kalif som upprätthåller ordningen.

I ett sådant samhälle skulle det vara dödsstraff på att lämna islam”. Det här är inte en obskyr islamist. Det är respekterade företrädare för islam.

Mer på Dagen

Annonser

1 svar »