Brott

Polisanmälda våldtäkter mot barn har ökat kraftigt – Varför?

Mellan 1995 och 2008 ökade antalet polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år kraftigt.
Under samma period har den rättsliga definitionen av våldtäkt mot barn utvidgats och innefattar i dag fler typer av övergrepp än i mitten på 1990-talet.
Denna rapport ger en översiktlig bild av de lagstiftningsförändringar rörande våldtäkt mot barn som är aktuella under perioden 1995 till 2008.
Och beskriver några effekter som förändringarna i lagstiftningen har haft på den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot barn och ungdomar.
Rapporten presenterar också en fördjupad bild av 2008 års polisanmälda våldtäkter mot personer upp till 18 år och redogör för vilka det är som har begått brotten och i vilka typer av situationer som brotten sker.
Mellan 1995 och 2008 hände något annat också, invandringen fullständigtexploderade och det kom in människor i massor till Sverige. Och man kan se dessa två saker som två ting som passar som handen i handsken, det är helt glasklart!
Annonser

1 svar »