Europa

Angela Merkel – ”Tyskland kommer att bli muslimskt, det är något som tysken får acceptera”

safe_image

Bild: Tysklands förbundskansler – Angela Merkel

Angela Merkel ska alltså på fullt allvar sagt att Tyskland kommer bli islamskt / muslimskt och att det är bara för det tyska folket att acceptera.

Hon menar också att man inte ser allt det bra och allt det fina som den muslimska invandringen gett Tyskland.

Och tysken får vara beredd på att många fler moskéer kommer att byggas och det även på mindre orter runt om i Tyskland.

Merkel måste vara felciterad, alkoholpåverkad eller fått en kraftig stroke när hon alltså ska ha sagt detta, och det till Frankfurter Allgemeine Zeitung daily.

Lite som idioten Reinfeldt då han bad oss svenskar öppna våra hjärtan och att det inte fanns pengar till någonting annat än till invandringen. J

a sen förlorade han ju jobbet, och valet och lite till. Moderaterna har knappt repat sig sen det politiska självmordet.

330px-2017_Sweden_immigrations_and_emigrations_1875-2016-en

Bild: Statistik över migration vs emigration. Lägg märke till den höga blå kurvan

De som nu styr Europa, med få undantag då alltså, de verkar veta någonting om hur muslimsk invandring går att tjäna på, men vad i så fall?

Har det skrivits hemliga avtal och dokument om något slags hemligt utbyte av ex. olja till andra varor, alltså då i länder med hög oljeproduktion?

För jag kan inte se det minsta man tjänar på att fylla Sverige med personer som inte kommer arbeta, studera, lära sig språket eller assimileras in i vårt samhälle.

Ingenting alltså, och ändå så forsar det in nya flyktingar dagligen från muslimska länder och de hinner inte mer än hit förrän de kommer med klagomål och krav på allt möjligt.

Så jag får det bara till en enorm kostnad för Sverige.

M.S

Jewsnews

Annonser