Dårskap

Migrationsverket: 300000 väntas till 2021, alltså på tre år väntas minst 300000 till Sverige

Grafiken visar sk. återvändsärenden. Alltså de fall där en asylsökande återvänt till sitt hemland eller sökt sig vidare till annat land för att där söka asyl.

2016 var det alltså 26731 individer som på något sätt avvisades ut ur Sverige, och man tänker då lite på de s.k papperslösa?

Och hur räknas statistik på dem? Hur många är dem? Varför återvänder inte dem.

Och nu räknar alltså Migrationsverket med att 300000 personer kommer att invandra till Sverige fram till och med 2021.

Och då är anhöriginvandring inräknat. Ett Malmö, och det på bara tre år alltså.

Det är som – God natt!

Samhällsnytt

Annonser