Hederskultur

En lektion för kvinnor fast i hederskultur

Video får stå som ett exempel hur kvinnor fast i hederskulturen borde göra. Kvinnan i videon visar var ska stå. 

Youtube

Annonser