Alkohol

Så har alkoholsynen förändrats i frikyrkan

Att synen på alkohol idag inte är den samma som igår ja det är ett faktum och lite beroende på att olika strömningar går genom samhället och alkoholen blir ett slags mode.

Men i grunden är det väl så att en del människor klarar av alkoholen på ett bra sätt, men också att ett växande grupp människor inte alls klarar av alkoholen och dukar under i misär och ett kraftigt missbruk.

Det har man ju vetat om länge, och lite blir det väl som att den lilla gruppen som helt klarar alkohol, de gör det till priset av den stora grupp som inte alls klarar det utan går under helt?

Alkoholmissbruk är bland det vidrigaste som en människa kan gå igenom, och gruppen av personer som går under helt i alkoholmissbruk den växer hela tiden.

Det vore väl på plats för lite nykter alkoholdebatt för att se om det finns idéer och tankar som leder framåt, och det i kampen mot alkoholmissbruket.

Beroendeproblematik är en mycket svår fråga och de olika åsikterna blir ibland i det närmaste militant och kraftigt radikalt med märkliga tankar om alkoholen och dess roll i det svenska samhället.

På 1850-talet bidrog frikyrkorörelsen till att lyfta ett försupet Sverige ur fattigdom. Kyrkan blev en plats för före detta missbrukare och påbudet från predikstolen var att berusa sig med anden i stället för med flaskan.

Men sedan dess har mycket hänt. De som stod i bräschen för väckelserörelsen och ömsom predikade Jesus, ömsom talade om nykterism är sedan länge döda.

Nu är det deras barnbarnsgeneration som håller i taktpinnen och precis som i andra rörelser sker en normförskjutning över tid.

Forskning på området har visat att när radikala grupper institutionaliseras, brukar det innebära en liberalisering av principer som initialt var viktiga för grundarna.

Alkohol kan vara en sådan fråga. För två år sedan publicerades en pastorsenkät i Dagen där 45 procent av de tillfrågade pastorerna uppgav att de dricker alkohol (16 juni 2016).

Mycket tyder på att samma trend även gäller församlingsaktiva. I en studie från 2008 konstaterade Erika Cyrillus att den nyktra livsstil som tidigare varit en kollektiv norm inom frikyrkorörelsen i allt större utsträckning kommit att ses som ett individuellt val.

Mer på Dagen 

Annonser