Ensamkommande

Migrationsverket avvaktar med gymnasielagen

ensamkommandeafghaner

Bild: Afghaner demonstrerar i Stockholm

Migrationsverket avvaktar med att tillämpa den nya så kallade gymnasielagen som är tänkt att ge 9 000 ensamkommande unga med avslag på asylansökan en ny chans att stanna i Sverige genom studier.

Bra att Migrationsverket nu stoppa denna totalt sinnessjuka lag som från det att den kom till, har bara inneburit en massa krångel. Den är ju i princip helt ogenomförbar vilket många experter och instanser meddelat.

Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm har på olika grunder bedömt att bestämmelsen om sänkt beviskrav för identitet inte ska tillämpas, vilket gjort att två av Sveriges fyra migrationsdomstolar underkänt bestämmelsen.

Minst en av domarna har överklagats till Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket anser att läget är för rättsosäkert.

”Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framförallt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande”, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Migrationsverket uppger i ett pressmeddelande att myndigheten tillfälligt avvaktar med beslut i vissa av de asylärenden där den nya gymnasielagen har åberopats.

Beskedet kommer efter två fall där migrationsdomstolar bedömt att lagen inte är tillämpningsbar gällande sänkt beviskrav för identitet.

Vad som händer framöver är nu osäkert. – Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta beslut i vissa ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation.

En situation är beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Migrationsverket skriver vidare att man kommer avvakta fram till att det finns rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen. – Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, säger Inga Thoresson Hallgren.

Metro

Expressen

Expressen TV

Wikipedia om ”Ensamkommande”

Annonser