Narkotika

Pregebalin narkotikaklassas nu i Sverige

pregabalin

Ja så blev då Pregabalin äntligen narkotikaklassat och det var väl på tiden alltså. Flera dödsfall har rapporterats och en enorm svart marknad har de senaste åren vuxit fram. Lyrica, den vanligaste medicinen med Pregabalin som verksamt ämne, har blivit en stor aktör på narkotikamarknaden på senare år. 

Regeringen har beslutat att substansen Pregabalin som ingår i vissa läkemedel (ex. Lyrica) klassas som narkotika med verkan från 24 juli i år.

Detta efter ökat missbruk, beslag och förekomst på svart marknad. Det var Läkemedelsverket som föreslog att Pregabalin ska klassas som narkotika och framöver placeras det på narkotikaförteckning V.

Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för Pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige”, skriver myndigheten

Eftersom jag har dragits med värk i ryggen sedan många år så har jag också använt Pregabalin i perioder men kommer nu inte använda Pregabalin efter att ha tagit del av detta. Kan bara inte begripa att folk missbrukar Lycika, jag har i alla fall inte känt tillstymmelse till berusningseffekt.
Pregabalin ingår i läkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom och finns under olika produktnamn, exempelvis Lyrica som Pfizers tillhandahåller.

Ungefär 50 000 personer i landet använder läkemedlet med substansen lagligt och Läkemedelsverket räknar med att dessa inte påverkas av narkotikaklassningen.

Men substansen kan även missbrukas i russyfte och en illegal marknad har växt fram. Tullen och polisen gör fler beslag och flera sajter på internet har sålt substansen till vem som helst, utan recept.

Det finns även larmrapporter om allvarliga biverkningar och utsättningsbesvär av Lyrica.

Och hur förskrivning av lugnande och antidepressiva medel ökat, särskilt bland unga kvinnor.

Missbruk av Pregabalin verkar ju lite märkligt, det måste vara stora doser alltså, men i och för sig kan ju alla mediciner missbrukas men just denna slags medicin måste väl ändå vara den första? Mor epilepsi och neurotisk värk, och mot ångestsyndrom. Konstigt alltså, man bore väl ha känt något och jag hade ju ganska hög dos!?

Kvinnonätverket KSAN har återkommande sedan 2010 uppmanat regeringen att narkotikaklassa Pregabalin och även verka för att EU gör detsamma.

– Äntligen händer det!, uttryckte KSAN:s kanslichef Leena Haraké till Drugnews när Läkemedelsverket i juni föreslog en narkotikaklassning av substansen.

Narkotikaklassning av Pregabalin innebär att privatpersoner som använder läkemedel med ämnet ska vid resor över gränsen kunna visa det med sitt namn på etiketten eller ett läkarintyg.

Förskrivare måste använda särskild receptblankett och helst elektroniskt (via telefon högst 30 doser).

Tillverkare och handlare måste ha ett särskilt tillstånd av Läkemedelsverket för att in- och utförsel av substansen.

Bra tycker jag då människor inte ska fastna i medicinering av narkotikaklassad medicin, så det borde ju nu ses över ordentligt. Det finns andra preparat med liknande effekt som inte är narkotikaklassat.

Drugnews

Wikipedia om Lyrica

Annonser