Narkotika

Brittiska festivalbesökare kan få sina droger testade

Knark

Efter flera uppmärksammade dödsfall kan brittiska festivalbesökare nu testa sina droger före användning för att få veta vad de innehåller. – Det är ett sätt att göra droganvändningen säkrare, säger Fiona Measham, forskare och initiativtagare till projektet.

Narkotikapolitiken är verkligen lite märklig i vissa länder alltså, och den brittiska modellen med att festivalbesökare får sitt knark kontrollerat och analyserat måste nog vara den märkligaste av allt. Tanken är ju god, men det är ju också ett bevis på att kampen mot knarket är förlorad sedan länge!
Annonser