Ensamkommande

Den nya lagen gällande de ensamkommande sågas rakt av!

Migrationsdomstolen i Malmö riktar stark kritik mot den nya gymnasielagen som ska ge gymnasiestuderande rätt till uppehållstillstånd.

I ett pressmeddelande skriver domstolen att ”beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas”.

Den omdebatterade gymnasielagen trädde i kraft 1 juli har nu prövats i ett mål i Migrationsdomstolen i Malmö.

Slutsatsen från domstolen är att lagen är så pass dåligt skriven att den inte går eller kommer att tillämpas.

”Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd” –

Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid.

Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl. Målet som Migrationsdomstolen prövat gäller en ung asylsökande man från Irak, som kom till Sverige under 2015 och avslaget har att göra med att han inte kan stärka sin identitet.

Mer på Aftonbladet

Annonser