Europa

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, skapar tumult i Almedalen på Gotland

nmr

Återigen är så Nordiska Motståndsrörelsen i media, överallt i teve och tidningar, och ständigt exponerar man dem istället för att inte bry sig om dem.

De är en så pass liten skara människor så i det perspektivet blir det helt skevt och man kan ju tro att de består av tusentals personer vilket är helt fel.

De utgör inte heller någon större fara för Sverige eller för svenskarna, det finns annat och andra företeelser som betyder avsevärd större fara för oss och för det svenska samhället.

De har ju via demokratin sin fulla rätt att uttrycka sina åsikter och om det är fel, ja då är det ju upp till polisen att kontrollera det.

Expressen