Sjukvården

Aborter i Skandinavien

Aborter är ett ofog och jag anser att abortlagarna måste skärpas och inskränkas.

Det ska inte ses så lättvindligt som det ses idag.

För min del har religion inget med det att göra.

Utan jag anser bara att man inte ska avbryta en process som är livets mest magiska ögonblick.

Ögonblicket då en människa blir till.

P.S

Annonser