Islam

Video: Sverige är idag ett helt förändrat land

Att Sverige idag är annorlunda och långt ifrån det land vi hade 1980, ja det kan man inte förneka. Sen om det är bättre eller sämre, ja det är ju upp till var och en att bestämma. Själv så tillhör jag dem som aldrig trodde att de någonsin i sitt liv skulle få uppleva böneutrop från minareter i Sverige. Det hade jag trott var en lögn, om någon skulle påtala det 1980. Sverige är lite mer exotiskt med en islamisering som pågått under många år nu, och som b.l.a gett dessa böneutrop och även byggandet av de många moskéer vi har i dagens Sverige.

Youtube

P.S

Annonser