Flyktingkrisen

Så ska fler nyanlända få arbete

Bild: Abdulla Ahmad Miri

Endast fyra av tio nyanlända går vidare till jobb eller utbildning efter två år i etableringsprogram. Hur kan vi få fler i arbete?

Vi frågade tre av föreläsarna på Integrationsdagarna. Fyra av tio nyanlända går vidare till jobb eller utbildning efter att ha deltagit i Arbetsförmedlingens två år långa etableringsprogram, enligt myndighetens egna siffror.

Även om det är den högsta uppmätta siffran för programmet någonsin har många långt kvar till ett jobb. Efter fem år i landet har hälften av de nyanlända fortfarande inget jobb, enligt siffror från SCB

Vi frågade tre av föreläsarna på konferensen Integrationsdagarna som arrangeras av Metro media house och Axfoundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren om hur fler nyanlända ska få jobb.

Ett sätt som jag ser det, det är ju att söka arbete. Det är ju ganska elementärt att man faktiskt söker arbete aktivt, eller kanske se över möjligheten att studera, men då krävs det ju faktiskt att man kan prata vårt språk – Svenska. Hur stor andel migranterna, flyktingarna eller de asylsökande som faktiskt klarar av det svenska språket, ja det vet jag inga siffror om men jag kan tänka mig att det är ganska få. Och det är ett allvarligt problem!

Charbel Gabro, föreläsare med fokus på integration – Jag tror att näringslivet måste förstå att de måste öppna upp. Det behövs utbildningar inom interkulturell förståelse för personer i ledande positioner.

Helén Rigamonti, enhetschef Semantix – Vi kan prata jättemycket om hur utlandsfödda bör anpassas, men jag tror också att vi behöver anpassa oss som rekryterande chefer, genom att till exempel fundera på intervjufrågorna vi använder och hur de fungerar i olika kulturer.

Abdulla Ahmad Miri, ekonom och krönikör på Metro – Jag tycker att vi kan börja med praktik. Då kan vi få ny erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden, öva på svenska och visa arbetsgivaren vad man kan göra. Arbetsgivare måste programmera om sig för att tänka mer på mångfald och inkludering.

Tre röster om hur nyanlända ska komma i arbete eller till skolan. Huvudmålet för en person som kommer ny till Sverige måste vara att få den personen att prata svenska, det måste ses som primärt, för när man klarar det så öppnas dörrarna på vid gavel och möjligheter till avlönad sysselsättning blir lättare.

Mer på Metro

 

Annonser